איסוף מספרי חזה:

חלוקה ערכות:

ביום חמישי, 3.3.22, שעה ומיקום יפורסמו בהקדם.

ביום המרוץ,  החל מהשעה 04:45 ועד 10 דקות לפני כל זינוק.

כל מי שמעוניין לקחת ערכת משתתף לאדם אחר, מחוייב להביא הצהרת בריאות + ייפוי כוח מהגורם השולח + הצגת תו ירוק.

בנוסף כל רץ יצטרך לחתום על הצהרת בריאות אישית במקום.

להדפסת הצהרת בריאות : לחץ כאן

 

:שותפים לדרך

לוגו עיריית אשקלון
לוגו מחלקת הספורט