איסוף מספרי חזה:

חלוקה ערכות:

ביום חמישי, החל מהשעה 18:00 ועד שעה 20:30, במתחם חוף שמשון ודלילה

ביום המרוץ,  החל מהשעה 04:45 ועד 10 דקות לפני כל זינוק.

כל מי שמעוניין לקחת ערכת משתתף לאדם אחר, מחוייב להביא הצהרת בריאות + ייפוי כוח מהגורם השולח.

בנוסף כל רץ ייצטרך לחתום על הצהרת בריאות אישית במקום.

להדפסת הצהרת בריאות : לחץ כאן

 

:שותפים לדרך

לוגו טרי פלוס
לוגו עיריית אשקלון