רשימת משתתפים במרוץ אשקלון 2022

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
AbukasisAviyafemale1998מקצה 10 ק"מ תחרותי
Agaev Emilmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
ashkenazyyinonmale1971מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
Barros XavierFernando Lucianomale1966מקצה 15 ק"מ תחרותי
drugakovdanielmale2007מקצה 5 ק"מ תחרותי
drugakovsergeymale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
EgorovNikolaymale1940מקצה 15 ק"מ תחרותי
GordonPhilipmale1962רצים עם לורנסמקצה 15 ק"מ תחרותי
HATZAVELCHANANmale1998מקצה 15 ק"מ תחרותי
RonenRanimale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
SacksGavinmale1966מקצה 15 ק"מ תחרותי
SivanOfirmale1976 GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ תחרותי
YihyeDinafemale1966FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
אביצוריהודהmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבסקראביmale1978רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ תחרותי
אברישעינתfemale1977קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אברמוביץיובלmale1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
אגייבאנאל female2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדםאורmale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדםגליתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדמונימוראל male2012ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
אדריאוהדmale2007DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדריחן female1991אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדרייוסף male1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
אדריליבתfemale1982DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדרינעםmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדריעינתfemale1978הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדריערןmale1978DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדרישלומיmale1982הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדרישמעוןmale1973אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אודיפרץmale1973מקצה 5 ק"מ תחרותי
אוזןבלfemale1979DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוזנהמוטיmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
אוחיוןאידןmale1987אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אוחיוןחנןmale1969הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוחנהדניmale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי
אוחנהמורןfemale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
אוחנהסימהfemale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
אומידרמיmale1969אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אופירצחיmale1968FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופירריקיfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופןנתן male1940איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקיצחקmale1947אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקנחםmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
אורמזלfemale1977DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורבךלילךfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורבךתמירmale1976קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אורייונהmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורפזגיאmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאימאיהfemale2006קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאיקוביmale1967הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אטיאסכפירmale1992מקצה 5 ק"מ תחרותי
אטינגראופיר male1981הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ תחרותי
אידלרןmale1973DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
איכילובסבטלנהfemale1983DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אינגדאודרסוmale1988הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אינדרפורקרעמיתmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלגאליאילן male1973הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלולמעייןfemale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלוןשירfemale1995הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלוסרניאלmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלוש אוחנהמירבfemale1980Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלחזוב אינה female1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלחרר סיגלfemale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלטחןדליה female1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
אליהואריאלmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלמוזנינו אביתרmale1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלמליחאבישיmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחאריאלfemale1996מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחמרדכיmale1971מקצה 15 ק"מ תחרותי
אלמסיחליfemale1987Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלעדכראדיmale1979קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלפסייצחקmale1990קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלקוביגילmale1976הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
אמיתיאבירזmale1973FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אסודריסמיmale1958מקצה 5 ק"מ תחרותי
אסוליןיוסיmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
אסורהגרfemale1990קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אסורנחמהfemale1965מקצה 5 ק"מ תחרותי
אסורשחרfemale1993קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אספיריונתןmale1958מקצה 5 ק"מ תחרותי
אסרףמאורmale1995מקצה 5 ק"מ תחרותי
אפללועודדmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אפרתיאיריתfemale1970אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אפשטייןמיכאלmale1968מקצה 5 ק"מ תחרותי
ארזואןדוראלmale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי
ארפוביוליה female1988RUN-TIMEמקצה 5 ק"מ תחרותי
ארפיעידןmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
אשדאיתמרmale2000אלתרמנסמקצה 15 ק"מ תחרותי
באבאייוסיmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
בביצקימורfemale1986Imagine By Heli Almasyמקצה 15 ק"מ תחרותי
בדולחדןmale2009אתגרית עוטף עזהמקצה 2 ק"מ עממי
בדולחיהודיתfemale1972אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוברובללהfemale1990קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוזגלויוסיmale1954מקצה 15 ק"מ תחרותי
בוזגלומלכהfemale1957מקצה 5 ק"מ תחרותי
בוכמןגבי male1986מקצה 5 ק"מ תחרותי
בונדר ולנטין male1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
בוקיאורןfemale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
בוקשפן-פלגישראלmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בזיניאסףmale1981קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביטאואסמרה male1992מקצה 10 ק"מ תחרותי
ביטוןאושריmale1986הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלהמקצה 15 ק"מ תחרותי
ביטוןמאורmale2013מקצה 2 ק"מ עממי
ביטוןמיליfemale1987מקצה 2 ק"מ עממי
ביטוןמתןmale1992קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביטוןספיר female1987הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
ביטוןענבלfemale1985דיסקונטמקצה 10 ק"מ תחרותי
בייךאביmale1988הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
בייךלירםmale2012מקצה 2 ק"מ עממי
בייךרנאל male2011מקצה 2 ק"מ עממי
בייליןדוד male1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
בינגמאירmale1975הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביתןדניאלmale2013מקצה 2 ק"מ עממי
ביתןניסיםmale1982מקצה 2 ק"מ עממי
בכרשמוליקmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
בלאסדנורmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי
בלנקדניאלmale1992מקצה 15 ק"מ תחרותי
בןשמעוןmale1960מקצה 15 ק"מ תחרותי
בן אדרתיוםטובmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן ארויהלאוןmale1973קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
בן דודאורטלfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן דודיוגבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חיוןאתיfemale1972DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חיוןמאירmale1972DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמויגאלmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמושמעוןmale1967קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן ישייותםmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
בן משהאפריםmale1968מקצה 15 ק"מ תחרותי
בן משהדודי male1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן נמרארזmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן צרויהנאותfemale1980הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שימולישראלmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שמואלאיתמרmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן שמואליונתןmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן שמואלקטיfemale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-ארינדבmale1987לביא לכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
בנדלרדרורmale1968הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי
בניטהחייםmale1986קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בנישושלמהmale1962הפועל רצים בעבודהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בנישתישירהfemale1989הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברמיטלfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברנאוהfemale1967M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי
בר שישתנתנאלmale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברבי דבושענברfemale1982מקצה 2 ק"מ עממי
ברגוןסרגייmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגרהדרfemale1997מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגרחייםmale1965מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברדהתמיfemale1986קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברדיצ'בסקידניאלmale1991מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברזילינוגהfemale2011ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
ברזיליעומרmale2010ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
ברמןדניאלmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברמןנועםmale1999ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברקברקmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברקוביץ'איתמרmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקוביץ'רעיmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקןלאוןmale1983אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברששתאליmale1957מקצה 10 ק"מ תחרותי
גבאיאוריאלmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
גדותעוזmale1998מקצה 15 ק"מ תחרותי
גואליובלmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
גובזהמלדהmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
גוטמןאיתןmale1980מקצה 2 ק"מ עממי
גוטמןמנחםmale1946איילות - תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי
גולןדורוןmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
גולןלירוןmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
גופרעדיןfemale2000מקצה 5 ק"מ תחרותי
גור-אלרוןmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גורודצקידורוןmale1948מקצה 15 ק"מ תחרותי
גוריןמאורmale1974הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
גורןאוריmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
גורןיואבmale2009TRIMOREמקצה 5 ק"מ תחרותי
גורןעומרmale2000צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
גזידניאלmale1963הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גילאוןחגיתfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
גלאםיצחקmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
גלזרובאנטוליmale1944מקצה 15 ק"מ תחרותי
גלינויר פלדשיmale1973הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גלמןארקדיmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ג'מברמלקאםmale1991הפ. אתלטי אורן השרוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
גנותהילהfemale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
גפניעודדmale1950מקצה 15 ק"מ תחרותי
גרבובאשרmale1945הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרונספןאנדריאהfemale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
גרוסמןמאיהfemale2010אחרמקצה 2 ק"מ עממי
גרוסמןתוםmale1973הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 5 ק"מ תחרותי
גריןיואבmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
גריןיניבmale1975הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 5 ק"מ תחרותי
גרינברגבןmale1996מקצה 10 ק"מ תחרותי
גרינברגשרוןmale1970MyWayמקצה 5 ק"מ תחרותי
גרפישמעוןmale1960E-sportמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרצמןנתנאלmale1993מקצה 5 ק"מ תחרותי
גתדרורmale1996מקצה 10 ק"מ תחרותי
דבוגובסקיולדימירmale1965קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דבוגובסקירעיהfemale1961קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דבורהעודדmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דבורקיןדניfemale2001מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דבחסלומוןmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
דגסאואזזmale2002עמק חפרמקצה 15 ק"מ תחרותי
דדוןאולגהfemale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
דהןמערבfemale1979DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןצחיmale1986קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דהןרועיmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
דובפליקסmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי
דובז'ינסקיאורmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
דודמייקmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דולב הדסעינת female1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
דוריאיתן ישראלmale2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורידבוריfemale2004DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דוריטליfemale1970DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
דינקו רודניצקיטדלהfemale1983הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
דמידובכריסטינהfemale1991אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
דמקהטספיmale1982קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דנגורענבלfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
דניאליוסיmale1982קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דניאלמולוסאוmale1992הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
דניאלעדיfemale1986Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
דניאליאליעדmale2008מקצה 5 ק"מ תחרותי
דניאלימיכלfemale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
דניאלימעייןfemale2012מקצה 2 ק"מ עממי
דניאלינועםfemale2013מקצה 2 ק"מ עממי
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
דסיאטניקאליזהfemale2000מקצה 2 ק"מ עממי
דעקהמגדיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
דקלכפירmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
הגרחנוךmale1972הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
הדסגיאmale2006מקצה 5 ק"מ תחרותי
הדסטל ואריאלmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
הדסרועיfemale2004מקצה 10 ק"מ תחרותי
הדררפיmale1959מקצה 15 ק"מ תחרותי
הומינרעידוmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
הופנונגמנחםmale1950מקצה 5 ק"מ תחרותי
היימןאושריתfemale1979מקצה 2 ק"מ עממי
היימןכפירmale2013מקצה 2 ק"מ עממי
הלויאיתןmale1978קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הלליעקבmale1956רצי מבשרת ציוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
הלפמןטובהfemale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
הנדלרתומרmale1991מקצה 10 ק"מ תחרותי
הראליאירmale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
הרושאברהםmale1976קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
הרמןרזmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
הרניק בר עידו male1980אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
הרריעופרmale1956הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 15 ק"מ תחרותי
הרשקוביץישראלmale1975E-sportמקצה 15 ק"מ תחרותי
וויקוביץנדבmale1993הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
וולוצקיזיוmale2001צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
וולךגיאmale1972הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
וולףמעייןfemale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
וולףניבmale2000צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
וונדהטרקאיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
ווקסרחוהfemale1990מקצה 5 ק"מ תחרותי
וטורימאורmale1998מקצה 10 ק"מ תחרותי
וידומלנסקינחשוןmale2000צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
ויינרעזראmale1981הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
וייסגביmale1956מקצה 10 ק"מ תחרותי
וינקלראוריmale1976E-sportמקצה 15 ק"מ תחרותי
ויצמןמאירmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
ונגרובסקייהודהmale2000צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
וקניןיוניmale1981הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןמישלmale1972FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
וקניןמשהmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
וקניןסיוןfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
ורדיזמירmale1964Pardo run clubמקצה 10 ק"מ תחרותי
זגורייניבmale1972מקצה 15 ק"מ תחרותי
זגראלכסmale1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
זגרטמירmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
זוארץאורציון male1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
זיגנשיןארתורmale1983DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
זיגנשיןמרסלmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
זינגראוריmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרנופרfemale1990הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
זכאיארזmale1987הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
זלאיטקשתfemale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
זלטופולסקייאןmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
זלצברגאמירmale1979הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 15 ק"מ תחרותי
זקן גבעתינוריתfemale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זקן גבעתישגיאmale1973קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זריהןנבוmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
זרקהאדוהfemale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
זרקהאמירmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
חאג' יחיאפאדיmale1987הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
חאלאויהליאורmale1986Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
חגיפנקרmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדאיילmale1982DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדמשהmale1979קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חוברהשלוםmale1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
חזןיהונתןmale2007אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
חליליאוריmale1989הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חלפוןמיכלfemale1979Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
חמודנהfemale1984Imagine By Heli Almasyמקצה 10 ק"מ תחרותי
חמויניבmale1974קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חןרועיmale2009טריאתלון להביםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חן כהן ששוןחייםmale1990קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חנינהאביmale1965הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 15 ק"מ תחרותי
חסוןאיציקmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי
חריטוננקוטימורmale2000מקצה 5 ק"מ תחרותי
טגמיmale1971Freeמקצה 15 ק"מ תחרותי
טגניהאוריmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
טהורישמשוןmale1999מקצה 15 ק"מ תחרותי
טויטואבישיmale1974DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
טולמסובנדיהfemale1987מקצה 5 ק"מ תחרותי
טטרואפרתfemale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
טטרואשוויליייניתfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
טימוראליmale1953הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 15 ק"מ תחרותי
טירןיהודmale1971הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
טלעדיmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
טלפזירוןmale1971מקצה 15 ק"מ תחרותי
טלשדזהנטליfemale1987מקצה 5 ק"מ תחרותי
טפליאקובאנדרייmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
טקהמוקטmale1984קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
טקלהאברהםmale1992קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
טקלהאייליןmale1985אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
יהב ארליכמןרחליfemale1974הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יהודגליתfemale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
יהודרומיfemale2008DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
יונסרןmale1975הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
יושעאיתיmale1972הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יזרעילובגידיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
יחיאלעינתfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
ימהרןאסיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ינאינדבmale2007אתגרית עוטף עזהמקצה 5 ק"מ תחרותי
יניברןmale1982FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
יעקוביאביטלfemale1988הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
יעריערןmale1975תעשייה אוויריתמקצה 15 ק"מ תחרותי
יפהיואבmale2004מולטימקצה 5 ק"מ תחרותי
יפתאלוןmale1987ללא מועדוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
יצחקבלההfemale1960מקצה 5 ק"מ תחרותי
ישראלאיציק male1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראל יאיר male1944מקצה 15 ק"מ תחרותי
ישראליחנהfemale1959מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראליעובדיהmale1945קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יששכרמתןmale1989הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאדירmale2009ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
כהןאיתיmale2008אתגרית עוטף עזהמקצה 2 ק"מ עממי
כהןאלוןmale2002The Buttons מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןבניmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןגליתfemale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןדניאלmale1986הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןדרורmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןיואבmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןליאורmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןמיכלfemale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהן נטלי רוז female1980ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
כהןנתנאלmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןעדןfemale2011ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
כהןעומרmale1974הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןעידוmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהן פיניmale1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשיmale1988הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהן שלמהחגיmale1988הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהן ששוןספירfemale1994קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
כוכבייהודהmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
כספימשהmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
כרמלרןmale2008מקצה 2 ק"מ עממי
כרמלתומרmale1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
לאוראורו זהבהfemale1956DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
לאורשיmale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
לאלפלגmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לאסתרישעיהmale2007סוללים יםמקצה 5 ק"מ תחרותי
לבאמונהfemale2002הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי
לבעמיחיmale1975יש לי כנפייםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לב גולןרחליfemale1982הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
לב טובאהרוןmale1993קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לביאאביעדmale1992קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
לבנדובסקימאיהfemale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוברחיים יוסףmale1991קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לוי איילה female1966DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאליmale1981רצים בעבודה-שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
לוייונתןmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוייוסיmale1988קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לויסיוןfemale1993מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוירוניתfemale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוי בן אדיבהכרמיתfemale1979מכבי ראשון לציוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
לויבסקיילנהfemale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
לויןאלינהfemale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוינגרעירןmale1987לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוינטליריןmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוסענהאנדרהmale1955מקצה 15 ק"מ תחרותי
לזמיחייםmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
לזמיפטריקmale1960מקצה 5 ק"מ תחרותי
לזמישרמיאןfemale1961מקצה 5 ק"מ תחרותי
לחמיאמירmale1978FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ליווהרונן דוידmale1966DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליכמןפולינהfemale2001מקצה 5 ק"מ תחרותי
לינדתמירmale1963FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
לנירעומרmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
לסריהילה female2010מקצה 2 ק"מ עממי
לרמןולריהfemale2001אתלטי לידר ירושליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לרמןמיכאלmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
לשםירוןmale1966הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מאידנוביץ'ניקmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
מאיר דהאןיעקבmale1966קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מהרטסולומוןmale1971מקצה 15 ק"מ תחרותי
מהרטואשרmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
מוגילבסקירומןmale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
מולהסמניmale1978קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מוסאי הדרfemale1990מקצה 5 ק"מ תחרותי
מועלםיחזקאלmale1961מקצה 15 ק"מ תחרותי
מורבת-אלfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
מוריניבmale1983הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
מורליאורmale1975FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוראליראותfemale1986קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מושיאשויליאביmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מזרחיירוןmale1961קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מחדובארסניmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
מחלבבןmale2013ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
מחלוףאוריאןfemale1992מקצה 10 ק"מ תחרותי
מיארהשמעוןmale1952מקצה 15 ק"מ תחרותי
מיכאליירוןmale1984ספורט אשקלוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
מיכאליסאלmale2015ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
מילבאוורדניאלmale1986מקצה 5 ק"מ תחרותי
מינהירוןmale1971הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 15 ק"מ תחרותי
מיראלרוניתfemale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי
מירוצ'ניקארטיוםmale2001מקצה 2 ק"מ עממי
מירוצ'ניקמקסיםmale1999מקצה 2 ק"מ עממי
מכלוףנהוראיmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מכלוףעמיmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
מכלוףריקיfemale1983Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלדהבוקאיוmale1997עמק חפרמקצה 15 ק"מ תחרותי
מלילירוןfemale2013מקצה 2 ק"מ עממי
מליעופרmale1976מקצה 2 ק"מ עממי
מליחירענןmale1979קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלכהשלוםmale1964מקצה 15 ק"מ תחרותי
מלמודאלכסmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
מלניצ'ינקודמיטריmale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
מלניצקיבניmale1958אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
מלסאברהםmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ממןדודmale1967מקצה 15 ק"מ תחרותי
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
מןאבישיmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנוררזיאלmale1979קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנצורהאודליהfemale1974DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
מסארווהעבדאללהmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
מסואריאביחיmale1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
מעיןרןmale1983קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מעתוקיוסיmale1978הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
מקסימוףאורטלfemale2002מקצה 15 ק"מ תחרותי
מרחוםיהודיתfemale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
מרקוביץיעקבmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
משהאיילmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
משהיפעתfemale1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
משהצבריmale1961קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
משולםרזmale2005אתלטי הנגבמקצה 5 ק"מ תחרותי
משיחאהודmale1989Freeמקצה 2 ק"מ עממי
משרקיאריאלmale2006DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
מששאביmale1973FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
נגרצחיmale1978מקצה 5 ק"מ תחרותי
נג'ריגאלmale1973הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 15 ק"מ תחרותי
נדיבקטיהfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
נוימןאביבmale2012מקצה 2 ק"מ עממי
נוימןחיים male1947מקצה 5 ק"מ תחרותי
נוימןסאניfemale1979מקצה 2 ק"מ עממי
נוימןצפרירmale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
נוימןרוניfemale2010מקצה 2 ק"מ עממי
נוימןשיmale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי
ניסיםאסףmale1976הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
ניסיםיעקבmale1963אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסימיאןיהונתןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסןמשהmale1976קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
נירןראובןmale1956הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
סבאגיוסיmale1961הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
סבגאילןmale1964מקצה 15 ק"מ תחרותי
סביליהארזmale2006DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלאילןmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי
סגלגיאmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
סגלדרורmale1972הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
סגליוריmale1978DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
סויסהיורםmale1972אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאיתיmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאלמוגmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סטמבולציקדמיטריmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
סטרומצהגיאmale1982הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סידורובמיכאלmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
סילברמןמאירmale1983הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
סיסואלירןmale1987קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
סיסישיmale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי
סלומוןרועיmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
סלזנובאיליהmale2005DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סליארזmale1979הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סלקמוןיורםmale1969קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
סמפסון עוזיmale1960לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
סעתיאלוןmale1965מקורות אשקלוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ספירגלעדmale1990מקצה 5 ק"מ תחרותי
סרדםאיתן male1973DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סרדםקרןfemale1977DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סרנייאמיתיmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
עבד אלקאדראמירmale1997מקצה 5 ק"מ תחרותי
עבדורומיfemale2004מולטימקצה 10 ק"מ תחרותי
עדקישנירmale1977הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדיהשלמהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
עזרן אביבית female1977DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
עזרןאיתמרmale2007DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עטיהדודmale1968השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ תחרותי
עירוןצחיmale1981מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
עמראורןmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
עמרעירית female1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרמיכפירmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
עמרמיתקווהfemale1967DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמשלוםאביתרmale1983הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ תחרותי
ענקונינאמאירmale2006מקצה 5 ק"מ תחרותי
ערדאמירmale1975קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
עשהאלנטעfemale1977הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 5 ק"מ תחרותי
פבזנרזלטהfemale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
פבזנר‬‎‫פבלmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
פוליקרפובאנגלינה female2000מקצה 2 ק"מ עממי
פורטלנירmale1981קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פורטל אדריאתיfemale1975אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
פורטנוייואלmale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
פורתאיילתfemale1973מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פיגיןאיליהmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיכמןיצחקmale1956מקצה 15 ק"מ תחרותי
פילוסוף נחום‫סמדרfemale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
פילרסקיאמיר דבmale1992מקצה 10 ק"מ תחרותי
פילרסקייפעתfemale1997ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
פינגריעקבmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
פינטואודליהfemale1987הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פינסקיטליmale1993קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פיסיההמרהmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
פיסצנקרמרינה female1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
פישררוברטוmale1953הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 15 ק"מ תחרותי
פלגאריהmale1963קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
פלגלירןmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
פנדלמכיfemale1966רצים עם מגימקצה 5 ק"מ תחרותי
פסטרנקאשרmale1951אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרוז'נסקידניmale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
פרחומנקוגלבmale2000צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרייהב male2004מקצה 10 ק"מ תחרותי
פריזילבסקיאינהfemale1988Imagine By Heli Almasyמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרילוצקידניmale2010מקצה 2 ק"מ עממי
פרילוצקיילנהfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרישמןמיכאלmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרלמןאסףmale1977הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץאיריסfemale1969מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץיוסףmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץכפירmale1980קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פשוטציוןmale1975לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 15 ק"מ תחרותי
פשחוריפתחmale1994מקצה 15 ק"מ תחרותי
פשחורנגהfemale1997Spiritמקצה 15 ק"מ תחרותי
צאלףנתנאלmale1994ספורט אשקלוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
צבןהדסfemale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
צדיקריואליהוmale1968מקצה 15 ק"מ תחרותי
צדיקריופנינה female1974אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
צוייגיניבmale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוירףאיליהmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
צומןאופיר גבריאלmale1971אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
צורףנירmale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
ציוןשלמהmale1986הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
ציון רוםבןmale1983קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
צלמרואבשלום male1988קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
צנציפרויקטוריהfemale1987Imagine By Heli Almasyמקצה 15 ק"מ תחרותי
צפונינועםmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קבלרציקגנדיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
קהת לויאהרוןmale1955קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קומלבאריאלmale2007DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניאבסקיויטליmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
קופמן מרינה female1987מקצה 5 ק"מ תחרותי
קורצקי עומרmale2007אתגרית עוטף עזהמקצה 5 ק"מ תחרותי
קזימירסקידימיטריmale1966קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קטנימאורmale1986מקצה 5 ק"מ תחרותי
קינוליקארטורmale1975מקצה 15 ק"מ תחרותי
קירשנבויםאוריmale1963מקצה 5 ק"מ תחרותי
קלייןהדסfemale1978הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 15 ק"מ תחרותי
קמושביץצחיmale1975קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קנדלאיתןmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קניסאיתןmale2003צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
קסירריהונתןmale2001צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
קפלושניקדני male1950איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
קצבטלmale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרומיןיאן male1984לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריגראילןmale2012DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריסטיןענבלfemale1980מקצה 5 ק"מ תחרותי
קריקוריאןרפאלmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
קרניגפןmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרנידולבmale2006DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קרנישיזףmale2010מקצה 5 ק"מ תחרותי
ראובןיקירmale1981קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבוחאהרוןmale1986קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
רביבארזmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רביבנדבmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רביד נמרוד male1962DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבררוםmale2004מולטימקצה 10 ק"מ תחרותי
רגבברקmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
רגבגילmale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוביןאליעזרmale1970מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוביןלירוןmale1997קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזיליויאירmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
רוזיןאביבmale2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנבלטאיתיmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנמןאילןmale1948בית הלוחם חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוחמןאלוןmale1987קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוטנברגחוניmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוימידודוmale1975DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
רותםאביטלfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
רזאולגהfemale1988DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםמאורmale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
רטראלינהfemale1979Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
ריץמיריfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
רמתימתןmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שביטערןmale1961הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 15 ק"מ תחרותי
שבתיניבmale1976הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
שגבאמוץmale1986הפועל רצים בעבודה רשות המסיםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שגיאמיכלfemale1970הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שדהאלעדmale2008מקצה 2 ק"מ עממי
שדורטניהfemale1988מקצה 15 ק"מ תחרותי
שדורראובןmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
שואט אוזנהנופרfemale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורצזוןחייםmale2002צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
שוכלטרשלומיתfemale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
שומרוןשוקיmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
שוסטרחיהfemale1974FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוקרליאורmale2004רצי רמה"שמקצה 5 ק"מ תחרותי
שוראשינירmale1976הפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחרזוהרmale2009אתגרית עוטף עזהמקצה 2 ק"מ עממי
שחרעידית female1978אתגרית עוטף עזהמקצה 5 ק"מ תחרותי
שטריתדניאלmale1972FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
שטריתקוביmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטריתתהילהfemale1990מקצה 15 ק"מ תחרותי
שטרקעמיתmale2001צוות גורןמקצה 5 ק"מ תחרותי
שיינקיןאבלינהfemale1977מקצה 5 ק"מ תחרותי
שיליאןאילניתfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
שימנובסקיאילנהfemale1961FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלוםשגיבmale1983הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלומוףאיסיmale1971הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמואלליזfemale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלנעםmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלימוטיmale1987לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
שמואלישמואלmale1960מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץאורנהfemale1962DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץיותםmale1989DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמילוביץישראלmale1958DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמעונינירmale1995Fit&Runמקצה 10 ק"מ תחרותי
שנהבהילהfemale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
שפרןיונתן יבגניmale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
שפרראיתמרmale2007אתגרית עוטף עזהמקצה 5 ק"מ תחרותי
שצגולסקינטליהfemale1970מקצה 5 ק"מ תחרותי
שקדיעקבmale1960מקצה 10 ק"מ תחרותי
שראלוןmale2007אתגרית עוטף עזהמקצה 5 ק"מ תחרותי
שרטלmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרשניfemale1981מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרוןמירהfemale1967קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
שריקייוסיmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
שרעביעידןmale1983הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי
שרףאילmale1964הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
ששוןאוןmale2012ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ עממי
תורג'מןדורוןmale1968מקצה 5 ק"מ תחרותי
תורג'מןשריתfemale1983הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 15 ק"מ תחרותי
תל אורןמאיהfemale2012מקצה 2 ק"מ עממי
תל-אורןאיתיmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
תל-אורןנירmale1957מקצה 2 ק"מ עממי
תנעמיהדסfemale1985קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
תפיליןאליmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 15 ק"מ תחרותי