רשימת משתתפים במרוץ אשקלון 2022

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
Agaev Emilmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
אגייבאנאל female2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדריחן female1991אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
אדרייוסף male1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
אדרינעםmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורמזלfemale1977מקצה 5 ק"מ תחרותי
איכילובסבטלנהfemale1983DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלמוזנינו אביתרmale1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן משהדודי male1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן נמרארזmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-ארינדבmale1987לביא לכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקןלאוןmale1983אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
דבחסלומוןmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
דהןמערבfemale1979DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דוריאיתן ישראלmale2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורימנדיmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורמידונוב אולגה female1982Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
הרניק בר עידו male1980אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
זגראלכסmale1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
זגרטמירmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
זיגנשיןארתורmale1983DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
זיגנשיןמרסלmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
חוברהשלוםmale1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
חריטוננקוטימורmale2000מקצה 5 ק"מ תחרותי
טגמיmale1971Freeמקצה 15 ק"מ תחרותי
טטרואשוויליייניתfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
טפליאקובאנדרייmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
יהודרומיfemale2008DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
יזרעילובגידיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןבניmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןיואבmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןנתנאלmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לאלפלגmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לוייונתןmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לויבסקיילנהfemale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
לחמיאמירmale1978FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
מושיאשויליאביmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מכלוףנהוראיmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מכלוףעמיmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקוביץיעקבmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
משרקיאריאלmale2006DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סביליהארזmale2006DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגליוריmale1978DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאיתיmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סטיסקיןאלמוגmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עזרןאיתמרmale2007DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרמיכפירmale2009DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
פיסצנקרמרינה female1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרוז'נסקידניmale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
פרץאיריסfemale1969מקצה 5 ק"מ תחרותי
פשוטציוןmale1975לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 15 ק"מ תחרותי
צוקמארקmale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
צפונינועםmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קבלרציקגנדיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
קומלבאריאלmale2007DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קנדלאיתןmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריגראילןmale2012DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קרניגפןmale2009DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרנידולבmale2006DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
קרנישיזףmale2010מקצה 5 ק"מ תחרותי
רביבארזmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רביבנדבmale2011DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזיןאביבfemale2013DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רזאולגהfemale1988DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ריץמיריfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
רמתימתןmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שוכלטרשלומיתfemale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
שומרוןשוקיmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
שיליאןאילניתfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלנעםmale2010DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץיותםmale1989DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמילוביץישראלmale1958DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי

:שותפים לדרך

לוגו עיריית אשקלון
לוגו מחלקת הספורט