9.3.2021
                                      התנהלות באירוע ספורט בעידן הקורונה                                                                                                                                                                                                    

קיום אירוע ספורט בעידן הקורונה מוכתב ע"י נהלים של משרד התרבות והספורט וכפוף להחלטות והנחיות משרד הבריאות עבור הציבור הכללי.לפי מכתב הנחיות של משרד הספורט שפורסם ב-7.3.2021 ניתן לקיים תחרות ספורט עבור ספורטאים תחרותיים  - לשם העניין – חברי איגוד האתלטיקה, הגדרה מדויקת ניתן לראות בסעיף 2.1 לחוזר של משרד התרבות והספורט.כמו כן ניתן לקיים פעילות ספורט עממית לפי קפסולות של 50 משתתפים בשטח פתוח, גודל הקפסולה משתנה מעת לעת לפי הנחיות משרד הבריאות.כל התנאים הנ"ל מחייבים עמידה בתו סגול בלבד - התנהלות בקפסולות, שמירה על ריחוק של 2 מטר, הגיינה ועטית מסכות עד שלב הזינוק ומיד עם הסיום התחרות.


להלן המתווה:

חלוקת הערכות  - תעשה באוויר הפתוח תוך שמירה על הנחיות של התו הסגול, חלוקת הערכות תעשה בבוקר התחרות בלבד ולפי לוחות זמנים של הזינוקים, יש להקפיד להגיע בזמן שנקבע לקפסולה אליה אתה שייך. לפני קבלת הערכה תתבצע בדיקה של עמידה בתנאי ההשתתפות שיקבעו לפי הנהלים של משרד הבריאות, נכון ליום התחרות וכן חתימה על הצהרת בריאות + הצהרת קורונה.כל המשתתפות יחולקו לקפסולות ( מספר המשתתפים בקפסולה יקבע בהתאם להנחיות של משרד הבריאות ביום התחרות) ולפי קבוצות הגיל שלהם.שטח הכינוס, יסומן ויחולק לפי קפסולות ( מספר וצבע ) וכל משתתף מחויב להמתין לזינוק של הקפסולה באזור שהוגדר לכך. כל קפסולה תוזנק בנפרד ( הפרש של לפחות עשר דק בין הזינוקים של הקפסולות ) הכניסה לשטח הזינוק יהיה רק לפי הזמן שנקבע לאותה קפסולה.מדידת הזמנים תהיה לפי זמן אישי ( לאותו מקצה יהיו מספר הזנקות ), כאשר במכלאת הזינוק יסומן מיקום של כל משתתפי הקפסולה.

בשער סיום יחולקו בקבוקי מים ומדליות השתתפות בלבד.בסיום האירוע לא יתקיים טקס סיום והמדליות למנצחים ישלחו בדואר.
חשוב להדגיש כי תנאי התנהלות באירוע ספורט יכולים להשתנות מעת לעת וחשוב להתעדכן באתר המרוץ ובפרסומים שיצאו לכך.