רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
Agaev Emilmale1979VAG TEAM מקצה 5 ק"מ תחרותי
brigaברק male1991FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
GinoGalmale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי
TouboulShanymale1980FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
YihyeDinafemale1966FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
zaguriodedmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
אביטןנועהfemale1986FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אביטן שגיבmale1983רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אגמילטיfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
אדםאורmale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדםגליתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדרימישלmale1972DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדריערןmale1978DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוזןבלfemale1979DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוחנהשמוליקmale1970FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אומידרמיmale1969FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוסטרייכראריאל male1984Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאיאבי male1961לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אזולאישושfemale1961לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אזרןאביmale1967לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
אטוןרחל גליתfemale1974אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
אידלרןmale1973DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אילמיאייבאוליביהfemale1981מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלטחןדליה female1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
אליהושירהfemale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
אלמוגאסטרfemale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחאריאלfemale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי
אמיתישריתfemale1976FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אנגלמןערןmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי
ארדמורןfemale1985לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוגניםאתיfemale1969FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
בומרוולדרות female1981רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוקובזהנדב male1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוקובזהקרןfemale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בחבוטמירבfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביטוןמיכאלהfemale1964FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
בלאואורנהfemale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי
בלוםענברfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן בנימיןטליהfemale1980מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן חיוןאתיfemale1972DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן חיוןמאירmale1972DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן משהאהרוןmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
בן עמרםשרה female1975מקצה 15 ק"מ תחרותי
בן שיהענתfemale1982דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-צביאבנרmale1954מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברנאוהfemale1967M&Mמקצה 15 ק"מ תחרותי
בר יהודהבועזmale1967mywayמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגוןסרגייmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגשטייןאלקיfemale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברוקעליזהfemale1978FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ברזלרחלfemale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברכפלדאילון male1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
בתיםנטליfemale1974DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
גור לביאגיאmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
גזלהשלומיmale1980דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרוסמןברכהfemale1979הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרנותבתשבעfemale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןרוןmale1995אתלטי הנגבמקצה 10 ק"מ תחרותי
דואקאלעדmale1978testeמקצה 10 ק"מ תחרותי
דובצ'קיבגניmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
דורחייםmale1990מקצה 10 ק"מ תחרותי
דוריטליfemale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דמרימשה male1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דקלכפירmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
דרוראדוהfemale1979FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
דרמוןרןmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
הומינרעידוmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
הירשאלוןmale1965גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירשגלfemale1998מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירשדרfemale1994מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירששחףmale1996מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הלר-גורמירבfemale1972Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
ווייסטלהילדהfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
וויסרוזמשהmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
ויזנריפהfemale1977FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
וייסזהבהfemale1965FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
וקניןאיילהfemale1985Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןמישלmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןמשהmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
ורמוסתמירmale1970מכ. השגים ראשל"צמקצה 15 ק"מ תחרותי
זגורייניבmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
זגראלכסmale1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
זוהרחגיmale1997מקצה 15 ק"מ תחרותי
זיושרהfemale1952מקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרגלעדmale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרשריתfemale1977לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
זךרבקהfemale1985לרוץ יחדמקצה 10 ק"מ תחרותי
זמורהשושיfemale1976רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
זריצקי הינדיענבלfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
חביביאןרום male2002אתלטי לידר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חזותאיציקmale1963DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
חייפץאירינהfemale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
חממינירmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
חןדודmale1966DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חןדפנהfemale1969DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
טוב-אלדןmale1971D.run running&Fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
טויטואתיfemale1977לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
טולדומוטיmale1978רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
טולדומירבfemale1978דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
טטרואשוויליייניתfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
טלאמירmale1976D.run running&fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
טלדורוןmale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוחננוף רחלfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
יחזקאלקוביmale1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
ימיןגבירmale1989מקצה 5 ק"מ תחרותי
יניברןmale1982לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישידוריתfemale1971FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ישראלאיציק male1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראלידןmale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראליורדfemale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראלי ניצן female1958FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאיציקmale1976הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאיתןmale1964מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןבניmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןיהלומיתfemale1974רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןמיכלfemale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהן פיניmale1981DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןשיmale1992הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשלהבתfemale1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
כנעניחןmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
כץאוריתfemale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי
כרמלמתיmale1977DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
כרמלתומרmale1980DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
לביאחזיmale1968DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאילןmale1982Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
לויגיאmale1974FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
לוייוספהfemale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוימיריmale1979תעשייה אוויריתמקצה 15 ק"מ תחרותי
לוינזוןאלכסmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
לונדוןניבה female1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
לורבראמיתיmale1977מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ליבנהמאיfemale2001מקצה 15 ק"מ תחרותי
לריןאנטfemale1998DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מולכודודוmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי
מוסונוברומןmale1986רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
מועלםאסףmale1999מקצה 15 ק"מ תחרותי
מועלםיחזקאלmale1961מקצה 15 ק"מ תחרותי
מועלםמיכלfemale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
מורבת-אלfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
מורליאורmale1975FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוריוסף‬‎‫דודmale1974FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוריוסףרינת female1974 GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מושיאשויליאביmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מידןאיהfemale1983אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מיכאליירוןmale1984VAG TEAM מקצה 5 ק"מ תחרותי
מלמדיוסיmale1973DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלמדרינתfemale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
מןאבישיmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנורדרורmale1986D.run running&Fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקמןטניהfemale1977רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
משלאהודmale1955מקצה 15 ק"מ תחרותי
משעל נילי female1987DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מששאביmale1973FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מששענבלfemale1976FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
נורניהדרfemale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
נייגובזיןיבגניmale1980רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלוביץשרוןmale1973דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
סודאיחניfemale1976רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
סויסהחנןmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
סויסה נדבmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
סוסביץמרטיןmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
סיוםFENTAHUN- פנטהוןmale1972מקצה 15 ק"מ תחרותי
סילברמןמאירmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
סמפסון עוזיmale1960לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
סעתיאלוןmale1965מקורות אשקלוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
סרדיוקובמקסיםmale1985DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדשיmale1978רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
עוודיואלmale1976FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
עוזרקרולינהfemale1979FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
עזרןאביביתfemale1977DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמיתאסנתfemale1972דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרעופרmale1968לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
עמרמיתקווהfemale1967DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
ערביעלfemale1974דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
עשורדודmale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
פולטאורליfemale1973לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
פולטרונן male1972לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פורתאיילתfemale1973מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פחימהאביאלmale1996אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פיכמןיצחקmale1956מקצה 15 ק"מ תחרותי
פיסצנקרמרינה female1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדאסףmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
פרגאילניתfemale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרנקלגיאmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרסאורליfemale1964EzeRunמקצה 15 ק"מ תחרותי
פרץשלאבmale1992רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
צבןהדסfemale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוקמארקmale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ציבוטרו רפי male1953מקצה 5 ק"מ תחרותי
צייגרנועםfemale1990לרוץ יחדמקצה 10 ק"מ תחרותי
צפדיהאביmale1976FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
צפונישירליfemale1972FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
צ'רנובל מיכל female1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
קבלרציקגנדיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
קולפצ'יאוסנתfemale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קולפצ'יאילן male1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניסאביmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניסגילהfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
קלייןדבורה female1968הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
קסלמן‬‎נחמהfemale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
קצבטלmale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרומיןיאן male1984לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריסטיןענבלfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
רבידאביבmale1990DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבידמורןfemale1993DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רגבמיטלfemale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
רגבשמוליקmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזןחייםmale1986צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי
רוזןעודדmale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוטרומיכלfemale1987Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםיוסףmale1996מקצה 10 ק"מ תחרותי
רענןברקmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץרינתfemale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץשיmale1976Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
שחורימירבfemale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
שיליאןאילניתfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
שימנובסקיאילנהfemale1961FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שיריאושרית female1974לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמאיבתאלfemale1985DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמילוביץאורנהfemale1962DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץיותםmale1989DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמילוביץישראלmale1958DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
תומריניבmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי

:שותפים לדרך

לוגו טרי פלוס
לוגו עיריית אשקלון