רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
AbramovYonatanmale2000מקצה 10 ק"מ תחרותי
Agaev Emilmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
AnoshinVasilymale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
ashkenazyyinonmale1971מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
brigaברק male1991FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
EgorovNikolaymale1940מקצה 15 ק"מ תחרותי
GinoGalmale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי
GordonPhilipmale1962רצים עם לורנסמקצה 15 ק"מ תחרותי
Kierszenbaum Raphaelmale1965סוללים יםמקצה 10 ק"מ תחרותי
meisenbergsarahfemale1987מקצה 15 ק"מ תחרותי
OlikiMarcelomale1960Racing Clubמקצה 10 ק"מ תחרותי
PraisAnnafemale1976הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
RamAlonmale1995Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
RotterEddiemale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
RozinAlinafemale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
SEBAGLIORmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
ShapiroEmilyfemale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
SitbonBenmale1988Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
SitnerRonmale1994מקצה 10 ק"מ תחרותי
TouboulShanymale1980FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
YankelevichSandrafemale1969מקצה 15 ק"מ תחרותי
YichyeTamirmale1970ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
YihyeDinafemale1966FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
zaguriodedmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
אבוחצירהאסי אשרmale1977הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 5 ק"מ תחרותי
אביטבוללירןmale1985FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אביטלימיתfemale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
אביטןנועהfemale1986FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אביטןעינתfemale1984רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אביטן שגיבmale1983רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אביצוררוניfemale1978Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
אביתר קזיפעתfemale1967הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
אברג'ל אבוחצירהליטלfemale1975FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אברהםאביmale1967הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אברהםאספהmale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
אברהםיוסיmale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
אברהמיאביעדmale1977מועדון ארוחת הבוקר ירושלייםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אברוצקיחווהfemale1982קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אגמילטיfemale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
אדםאורmale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדםגליתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 15 ק"מ תחרותי
אדריאביתרmale1986קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדריכפירmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדרימישלmale1972DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדריערןmale1978DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אדרישמעוןmale1959מקצה 15 ק"מ תחרותי
אוזןבלfemale1979DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אוחיוןחנןmale1969הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוחנהשמוליקmale1970FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אוליאלהראלmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
אומידרמיmale1969אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אומראילןmale1981קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אומרקרןfemale1981קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוסטרייכראריאל male1984Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
אוסקראושרmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אופיר פוררהדרfemale1997מכ. תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופןנתן male1940איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקאביmale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
אופקיותםmale1996אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אור זיוכרמיתfemale1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
אורבךלילךfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורצקימיכאלmale1979הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאיאבי male1961לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אזולאיגביmale1963הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
אזולאידפנהfemale1975הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
אזולאישושfemale1961לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אזרןאביmale1967לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
אטוןרחל גליתfemale1974אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
איבגיהילהfemale1989מקצה 5 ק"מ תחרותי
אידלרןmale1973DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אידליץארזmale1972הרוח השניהמקצה 10 ק"מ תחרותי
איזנברגהלןfemale1973הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אילמיאייבאוליביהfemale1981מקצה 5 ק"מ תחרותי
אילסרטליfemale1971הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלבויםחייםmale1981הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלברטאיציק male1977הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלגאליאילן male1973הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלדד חג'אג'גליתfemale1976הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלוןשירfemale1995הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלוסרניאלmale1983קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלוףשמעוןmale1966קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלזם שדהאיריתfemale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלחזוב אינה female1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלטחןאיתןmale1962FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלטחןדליה female1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
אליאברותfemale1984הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
אליהושירהfemale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
אליעזרענןmale1975M&Mמקצה 5 ק"מ תחרותי
אליעזרצורmale1979Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלישיבשרוןmale1997לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 5 ק"מ תחרותי
אלישעאביmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלמוגאסטרfemale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
אלמליחאריאלfemale1996מקצה 15 ק"מ תחרותי
אלמסיחליfemale1987Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלעדכראדיmale1979קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אלקוביגילmale1976הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלקלעי לורנסfemale1975מקצה 15 ק"מ תחרותי
אמויאלדניאלmale1993קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אמיראיהfemale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
אמיתישריתfemale1976FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
אמסלםיחיאלmale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
אנגלמןערןmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי
אסוראלי male1962מקצה 10 ק"מ תחרותי
אסורנחמהfemale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
אסייגסוזיfemale1986מקצה 5 ק"מ תחרותי
אסףקיסרmale1975קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
אפינגראחיעדmale1987קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
אפלבאוםגילmale1981לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
ארביליחןfemale1984הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 5 ק"מ תחרותי
ארדמורןfemale1985לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
ארזואןדור ויקטורmale1988אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
אריהדורוןmale1957הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ארינייצחקmale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי
אריסקוריןfemale1970FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
ארמהיעקבmale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
ארקהגטוmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
אשדיוסףmale1960אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
אשכינדזהארטיוםmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
אשליאירmale1981Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
בביצקימורfemale1986Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוארוןבניmale1978לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
בובלילרמיmale1969קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בוגניםאתיfemale1969FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
בומרוולדרות female1981רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
בונדר ולנטין male1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
בוסקילהדור male1991קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוקובזהנדב male1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוקובזהעמיר male1982קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בוקובזהקרןfemale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
בוקובזהשלומיתfemale1991DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
בוקיאורןfemale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
בחבוטמירבfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
בחבוטנתנאלmale1994קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בטשענברfemale1993DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ביביעדיmale1977Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
ביטוןאלעדmale1987הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 5 ק"מ תחרותי
ביטוןמיכאלהfemale1964FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ביטוןסימונהfemale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
ביטוןענבלfemale1985DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
ביטוןקרןfemale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
בייךאביmale1988הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
בייליסצחיmale1973הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בינגמאירmale1975הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בירן עזוזורדfemale1971הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
בירנבויםאמירmale1974ללא מועדוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
בירנבויםיוסיmale1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
בכר תומר male1987לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
בכרךיוסף משהmale1996אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בלאואורנהfemale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי
בלאסדנורmale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
בלוברומןmale1983הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 5 ק"מ תחרותי
בלוךסבסטיאןmale1972הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
בלוםענברfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
בלומנטלראובן רוברטmale1958לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 15 ק"מ תחרותי
בליסיאנושלומיmale1979הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
בליקיןאלכסmale1977אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
בלנקילאונידmale1977קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן ארויהלאוןmale1973קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
בן בנימיןטליהfemale1980מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן דבדודmale1982מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן דודאסףmale1987הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן דודעדיmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן דניאלאוריתfemale1966הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן דניאלדניmale1965הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן הראשחייםmale1982הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חיוןאתיfemale1972DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן חיוןמאירmale1972DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן חמולימורfemale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי
בן חמושמעוןmale1967קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בן יעקבירוןmale1974הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
בן מאיראליעזרmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן מאירגליתfemale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן משהאהרוןmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
בן משהנועםmale1977קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן נעיםאופירmale1992הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן עמרםשרה female1975מקצה 15 ק"מ תחרותי
בן צרויהנאותfemale1980הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שושןאושריתfemale1979FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן שיהענתfemale1982דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-אריאסףmale1976מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-ארינדבmale1987לביא לכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
בנדלרדרורmale1968הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בניאיראורmale1989קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
בניטהרועיmale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בניסטילורן male1987Spiritמקצה 10 ק"מ תחרותי
בנישושלמהmale1962הפועל רצים בעבודהמקצה 10 ק"מ תחרותי
בן-צביאבנרmale1954מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברנאוהfemale1967M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברסינטיהfemale1976M&Mמקצה 10 ק"מ תחרותי
בר חייםגיאmale1972הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 5 ק"מ תחרותי
בר יהודהבועזmale1967mywayמקצה 5 ק"מ תחרותי
בראלחייםmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברגוןסרגייmale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגל‬‎‫עידןmale1986Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברגראוריתfemale1974FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברגרארז male1974לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברגר יוניובנעהfemale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברגשטייןאלקיfemale1997מקצה 10 ק"מ תחרותי
ברדהסתיוfemale1995Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברדיצ'בסקידניאלmale1991מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברוןיגאלmale1969הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ברונשטייןדבmale1964הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברוקעליזהfemale1978FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ברזיליעידוmale1976הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 15 ק"מ תחרותי
ברזלרחלfemale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
בריילובסקייקטרינהfemale1984Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
בריקמןמאיהfemale1998אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברכהשלומיmale1971Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
ברכפלדאילון male1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברכראריהmale1958הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
ברנטאלוןmale1990מקצה 15 ק"מ תחרותי
ברקבנימיןmale1971לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקוביץגיליfemale1970הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
ברקוביץ יחיאלמיריfemale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ברקתנדבmale1984הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 5 ק"מ תחרותי
בתיםנטליfemale1974DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
ג׳רסירןmale1969מקצה 5 ק"מ תחרותי
גבאיאוריאלmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
גברהאייהוmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
גובזהמלדהmale1976קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גובזנסקירוןmale1985Igi's running club מקצה 5 ק"מ תחרותי
גוטמןאיתןmale1980מקצה 5 ק"מ תחרותי
גולדברגגיאmale1978מקצה 15 ק"מ תחרותי
גולדברגרויטלfemale1978הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדברג בריטמןגילהfemale1956הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
גולדמןודיםmale1974הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
גולדרייךנעמהfemale1989מקצה 15 ק"מ תחרותי
גולןפנינהfemale1947מקצה 15 ק"מ תחרותי
גור לביאגיאmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
גורודצקידורוןmale1948מקצה 15 ק"מ תחרותי
גוריןמאורmale1974הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גוריןמרוםmale1982Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
גזידניאלmale1963הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
גזלהשלומיmale1980דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
גיאתדורוןmale1976הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
גילוניליאתfemale1975הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 5 ק"מ תחרותי
גינזבורגשירהfemale1977Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
גלאודיmale1981הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
גלאורצחיmale1979הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
גלבהדרfemale1969מקצה 15 ק"מ תחרותי
גלבועעדיfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
גלזרובאנטוליmale1944מקצה 15 ק"מ תחרותי
גלילובמאירmale1993קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
גליצקילאונידmale1983אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
גנשפטאביmale1980הפועל רצים בעבודה HPמקצה 15 ק"מ תחרותי
גרבוביץ יניבmale1973Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
גרויסברגאנהfemale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
גרוסמןברכהfemale1979אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרינברגצביmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
גרינולדאוריmale1994סוללים יםמקצה 10 ק"מ תחרותי
גרנותבתשבעfemale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
דאמןרון ויקטוריהfemale1996מקצה 5 ק"מ תחרותי
דבוגובסקיולדימירmale1965קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דבוגובסקירעיהfemale1961קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דגןדודוmale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי
דגןראובןmale1974הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
דהןרוןmale1995אתלטי הנגבמקצה 10 ק"מ תחרותי
דואקאלעדmale1978testeמקצה 15 ק"מ תחרותי
דובפליקסmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי
דובנקווובהmale1999אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
דובצ'קיבגניmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
דודאורmale1997הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורחייםmale1990מקצה 10 ק"מ תחרותי
דוריטליfemale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דייכפירmale1989הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
דייןאמירmale1976הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
דינקו רודניצקיטדלהfemale1983רצי בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
דמבינסקיקוביmale1980Spiritמקצה 10 ק"מ תחרותי
דמידובכריסטינהfemale1991אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
דמליןעומריmale1980מכ. הישגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ תחרותי
דמרימשה male1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
דניאליצחקmale1964מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דניאל (דסיה)אסמרהmale1971הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
דקלכפירmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
דראישרוןmale1976קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
דרוראדוהfemale1979FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
דרמוןרןmale1973מקצה 15 ק"מ תחרותי
האסטלmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
הברנירmale1978ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
הבררוזיfemale1980הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
הדגסשמואלmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי
הדררפיmale1959מקצה 15 ק"מ תחרותי
הדראידניאלmale1974קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
הולץמרדכיmale1980הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
הומינרעידוmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
היילפריןאריהmale1988הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
הילברגגלmale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
הירשאלוןmale1965גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירשגלfemale1998מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירשדרfemale1994מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הירששחףmale1996מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
הלברוןשרונתfemale1967FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
הלויאלעדmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
הלוייערהfemale1977מקצה 5 ק"מ תחרותי
הלליעקבmale1956רצי מבשרת ציוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
הלר-גורמירבfemale1972Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
המררוביmale1972מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
הסג׳ןfemale1993מקצה 15 ק"מ תחרותי
הרמןיפתחmale2005אתלטי הנגבמקצה 5 ק"מ תחרותי
וגיןולדיסלבmale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
ווייסטלהילדהfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
וויסנייניבmale1993Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
וויסרוזמשהmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
וויקוביץנדבmale1993הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
וולפסוןעומרmale1994מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
וונדהקסהוןmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
וידרטלmale1975הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
ויזנריפהfemale1977FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
ויינברגזיוmale1974הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 5 ק"מ תחרותי
וייסגביmale1956מקצה 10 ק"מ תחרותי
וייסזהבהfemale1965FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
וייסיקיmale1965מקצה 15 ק"מ תחרותי
וינקלראוריmale1976E-sportמקצה 15 ק"מ תחרותי
ויצמןמשהmale1974אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןאיילהfemale1985Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןמישלmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
וקניןמשהmale1974מקצה 15 ק"מ תחרותי
וקסלר כהןסופיfemale1984רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
ורמוסתמירmale1970מכ. השגים ראשל"צמקצה 15 ק"מ תחרותי
זגורייניבmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
זגראלכסmale1980DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
זוהרחגיmale1997מקצה 15 ק"מ תחרותי
זיושרהfemale1952DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרגלעדmale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינגרשריתfemale1977לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
זינושליוmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
זךחגיmale1969הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
זךרבקהfemale1985לרוץ יחדמקצה 10 ק"מ תחרותי
זכאיארזmale1987הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
זמורהשושיfemale1976רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
זמירירדןmale1975קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
זמירמיריfemale1976קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זקויקטורmale1976קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
זרניצןmale1988מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זרגריחייםmale1960מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זריהוןדניmale1977קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
זריצקיחגיmale1966FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
זריצקייעלfemale1966לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
זריצקי הינדיענבלfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
חאג' יחיאפאדיmale1987הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חאלאויהיצחקmale1971קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חבושהאליmale1985קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
חביביאןרום male2002אתלטי לידר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חברערןmale1970הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
חדדאיילmale1982DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדדניאלהfemale1990DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדמשהmale1979קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חדדענבלfemale1996אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
חובבאיתןmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
חולודובז'אנהfemale1949מקצה 15 ק"מ תחרותי
חופי‪קוביmale1985Spiritמקצה 15 ק"מ תחרותי
חזותאיציקmale1963DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
חזןטלmale1987הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
חטואלאיתןmale1973קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חייםמיכלfemale1965קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
חייםרינתfemale1982הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
חיימוביץליזהfemale1980RUN2TRIמקצה 10 ק"מ תחרותי
חיימוביץרןmale1979RUN2TRIמקצה 10 ק"מ תחרותי
חייפץאירינהfemale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
חלביכרואןfemale1995מכ. חיפה כרמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
חלמישאליעדmale1997מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חלמישטלmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
חמודנהfemale1984Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
חמויניבmale1974קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
חמיאססיגליתfemale1971קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
חממינירmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
חןדודmale1966DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חןדפנהfemale1969DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
חןמורןfemale1984הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 5 ק"מ תחרותי
חסוןשמעוןmale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
חרפונוביץאלכסmale1970הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
חשאידרורmale1983הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
טוב-אלדןmale1971D.run running&Fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
טוט-כהןביאטהfemale1978DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
טויטואתיfemale1977לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
טולדומוטיmale1978Pipman Teamמקצה 10 ק"מ תחרותי
טולדומירבfemale1978דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
טולדנוחייםmale1981הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
טטרואשוויליייניתfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
טייצלנדנדבmale1979מקצה 15 ק"מ תחרותי
טלאמירmale1976D.run running&fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
טלדורוןmale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
טמירמשהmale1973Spiritמקצה 10 ק"מ תחרותי
טפליאקובאנדרייmale1979מקצה 5 ק"מ תחרותי
טרמצ'יעודדmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
יהב ארליכמןרחליfemale1974הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יהודה דרורmale1966אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
יהלוםאליmale1957FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
יובלאבירםmale1980הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
יובלנגרfemale2000מקצה 10 ק"מ תחרותי
יודייבאנטוןmale1991קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוחננוף רחלfemale1971FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
יונאיטלmale1975הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
יונסרןmale1975הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
יוסףמליקmale1990אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
יוסףנדבmale1973קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יושעאיתיmale1972הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יושעעידוmale1966מקצה 15 ק"מ תחרותי
יחזקאלניסיםmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
יחזקאלקוביmale1963מקצה 10 ק"מ תחרותי
יחזקאלרניmale1963מקצה 5 ק"מ תחרותי
יחיאלעינתfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יםאביmale1983Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
ימיןגבירmale1989מקצה 5 ק"מ תחרותי
יניבהגרfemale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
יניברןmale1982FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
יעקבאבינועםmale1975הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקבאלוןmale1973הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
יעקבמאירmale1962לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
יפהיואבmale2004מולטימקצה 5 ק"מ תחרותי
יפתאלון male1972הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ תחרותי
יפתאלוןmale1987ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
ירוכיןוובהmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
ירושלמיטל male1966מקצה 5 ק"מ תחרותי
ירושלמיליאתfemale1976Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישידוריתfemale1971FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
ישראלאיציק male1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראל יאיר male1944מקצה 15 ק"מ תחרותי
ישראלובז'נהfemale1973הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 5 ק"מ תחרותי
ישראלידןmale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראליורדfemale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראלי ניצן female1958FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראליעובדיהmale1945קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
יששכרמתןmale1989הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
יששכרשחרmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאיציקmale1976הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאיתןmale1964מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןאליmale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןבניmale1963מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןדבירmale1993אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןיהלומיתfemale1974רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןיונתןmale2000מקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןיצחקmale1982DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןמיכלfemale1989מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןמרדכיmale1970הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןסיגלfemale1967הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןסיגלfemale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןעומרmale1974הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהןעופרmale1989קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהן פיניmale1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןרמיmale1971הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשיmale1992הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשלהבתfemale1981DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןשלומיקmale1969קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
כהןתומרmale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כורשידשירfemale1997מקצה 5 ק"מ תחרותי
כניפסראיהfemale1997אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
כנעניאורטלfemale1979DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
כנעניחןmale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
כסלונטעfemale1992מקצה 5 ק"מ תחרותי
כץאוריתfemale1977מקצה 15 ק"מ תחרותי
כץאנדרוmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
כרמלמתיmale1977DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
כרמלתומרmale1980DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
לאוראורו זהבהfemale1956DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לבאריהmale1970קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לב גולןרחליfemale1982הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
לביאאביעדmale1992קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לביאחזיmale1968DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
לביאעידוmale1982AN runnersמקצה 5 ק"מ תחרותי
להבאריאלהfemale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוביא כהןאביטלfemale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
לוברחיים יוסףmale1991קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
לובראניאביב male1971רצי השדותמקצה 15 ק"מ תחרותי
לויאדירmale1989הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאילןmale1982Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
לויאליmale1968הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויגיאmale1974FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
לוייוספהfemale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוינאורmale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
לויעליזהfemale1967מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לויענבלfemale1980רצי השדותמקצה 10 ק"מ תחרותי
לוישלומיmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי
לוי בן אדיבהכרמיתfemale1979מכבי ראשון לציוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
לויןדניאל male1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
לוינגרעירןmale1987לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 15 ק"מ תחרותי
לוינזוןאלכסmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
לולברועיmale1969מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לונדוןניבה female1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
לורבראמיתיmale1977מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לזמיפטריקmale1960מקצה 5 ק"מ תחרותי
לזמישרמיאןfemale1961מקצה 5 ק"מ תחרותי
ליבנהמאיfemale2001מקצה 15 ק"מ תחרותי
ליכטמןאיתןmale1979RUN2TRIמקצה 5 ק"מ תחרותי
לנגאיציקmale1974קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
לריןאנטfemale1998DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
לשםירוןmale1966הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מאיאיתןmale1969מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מאירמנוחהfemale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מארשדבירmale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מגדסייגאלmale1960הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
מדניקשיmale1980הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
מודרהמקסיםmale1998מקצה 10 ק"מ תחרותי
מויאלמירבfemale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
מולכודודוmale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי
מונסונגולבנתfemale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
מוסונוברומןmale1986רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
מוסנזוןדודmale1969מקצה 15 ק"מ תחרותי
מועלםאסףmale1999מקצה 15 ק"מ תחרותי
מועלםיחזקאלmale1961מקצה 15 ק"מ תחרותי
מועלםמיכלfemale1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
מועלםניר מרדכיmale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מועלםתמירmale1960מקצה 15 ק"מ תחרותי
מוראברהםmale1974לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מוראוהדmale1965הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
מורבת-אלfemale1988מקצה 10 ק"מ תחרותי
מורחגיmale1976לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוריניבmale1983הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 5 ק"מ תחרותי
מורישראלmale1979הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
מורליאורmale1975FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מור יוסףאלעדmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
מור יוסףקרןfemale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
מורדיוסיmale1958חצור הגליליתמקצה 5 ק"מ תחרותי
מוריוסף‬‎‫דודmale1974FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוריוסףרינת female1974 GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מושיאשויליאביmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מזורמיכאל male1974לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מזורשגיאmale1971הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
מזרחיירוןmale1961קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
מזרחימירהfemale1963הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מזרחיניסןmale1977לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ תחרותי
מטודיליאור male1981Spiritמקצה 10 ק"מ תחרותי
מידןאיהfemale1983אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מידראלוןmale1976הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
מיוריובלmale1993אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מיכאליירוןmale1984ספורט אשקלוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
מיכאלימיכלfemale1971מקצה 10 ק"מ תחרותי
מיכוביץפוליmale1966Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
מיליסשחרmale1976הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
מינהירוןmale1971הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מינסיוגבmale1982מקצה 15 ק"מ תחרותי
מינקוביץגלfemale1994מקצה 10 ק"מ תחרותי
מיסןאריהmale1972הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
מיראלרוניתfemale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
מלוליוסיmale1961מקצה 15 ק"מ תחרותי
מליחיגדיmale1964הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
מלכהנטלי female1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
מלמדיוסיmale1973DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מלמדרינתfemale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
מלניצקיבניmale1958אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
ממןיהודהmale1980הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
ממקהיניבmale1997אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מןאבישיmale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מנורדרורmale1986D.run running&Fitnessמקצה 10 ק"מ תחרותי
מסארווהעבדאללהmale1969מקצה 5 ק"מ תחרותי
מעוזמירב female1974הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מעיןאלירןmale1981הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
מעתוקיוסיmale1978הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרגוליסאתיfemale1973הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
מרזלשיריfemale1972הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרטישקיןאלכסייmale1990מקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקוביץשריתfemale1975הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 10 ק"מ תחרותי
מרקמןטניהfemale1977רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
משיחאהודmale1989Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
משלאהודmale1955מקצה 15 ק"מ תחרותי
משעל נילי female1987DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
מששאביmale1973FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
מששענבלfemale1976FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
מתתיהואליmale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
נאורתומרmale1970הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
נגרשאלתיאל male1961Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
נג'ריגאלmale1973הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
נדל גילmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
נורניהדרfemale1984מקצה 15 ק"מ תחרותי
נחשוןאוריmale1978הפועל רצים בעבודהמקצה 5 ק"מ תחרותי
נייגובזיןיבגניmale1980רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסיםאסףmale1976הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסנפלדאודיmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
ניסנפלדדניאלmale1994מקצה 10 ק"מ תחרותי
נירירוןmale1963הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 10 ק"מ תחרותי
נירןמזלfemale1958מקצה 5 ק"מ תחרותי
נירןראובןmale1956הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 5 ק"מ תחרותי
נרודצקיאיגורmale1942רצים עד 120מקצה 15 ק"מ תחרותי
נרציזנירmale1970הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
סגלדרורmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סגלוביץשרוןmale1973דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
סובלאריאלmale1993אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
סודאיחניfemale1976רצי הסגולהמקצה 5 ק"מ תחרותי
סויסהדבירmale1988קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סויסהחנןmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
סויסה נדבmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
סולומוןשיריfemale1982הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
סונינודודmale1965מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
סוסביץמרטיןmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
סיוםFENTAHUN- פנטהוןmale1972מקצה 15 ק"מ תחרותי
סיטבוןדבורהfemale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
סילברמןמאירmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
סיקליירבוריסmale1974קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סלהובאמירmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
סליארזmale1979GRITמקצה 5 ק"מ תחרותי
סמדרניסיםmale1964הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
סמפסון עוזיmale1960לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
סמרוביצקישגיאmale1978קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
סנדץאמירmale1973הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
סנטורידודmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
סעדראג'בmale1993הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 5 ק"מ תחרותי
סעתיאלוןmale1965מקורות אשקלוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
סקורישושיfemale1971הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
סרדיוקובמקסיםmale1985DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
סרוסיאביבה female1955מקצה 10 ק"מ תחרותי
סרייפתחmale1960הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
עדקישנירmale1977הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדשיmale1978רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדיהמשהmale1989הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
עובדיהשלמהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 5 ק"מ תחרותי
עוודיואלmale1976FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
עוזרקרולינהfemale1979FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ תחרותי
עזרןאביביתfemale1977DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
עטייהלילךfemale1980קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
עירוןצחיmale1981מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמברלירןmale1985הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמיאורצוריmale1981מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמיתאסנתfemale1972דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
עמרינירmale1981מקצה 15 ק"מ תחרותי
עמרעופרmale1968לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
עמרמיתקווהfemale1967DAN 4 RUNמקצה 15 ק"מ תחרותי
עסיסנירmale1975מקצה 10 ק"מ תחרותי
ערביעלfemale1974דני ראןמקצה 10 ק"מ תחרותי
עשורדודmale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
עשוריואלmale1969קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פאיקיןקטריןfemale1998אסא טכניון חיפהמקצה 5 ק"מ תחרותי
פבזנר‬‎‫פבלmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
פולטאורליfemale1973לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
פולטרונן male1972לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פופרנתנאלmale1987Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
פוררינון יעקבmale1995אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פחימהאביאלmale1996אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פיגיןאיליהmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיכמןיצחקmale1956מקצה 15 ק"מ תחרותי
פינגלהעודדmale1970הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 10 ק"מ תחרותי
פינגריעקבmale1961מקצה 5 ק"מ תחרותי
פינטואודליהfemale1987מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיסצנקרמרינה female1976מקצה 5 ק"מ תחרותי
פלגאריהmale1963קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
פלדאסףmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
פלדמןנימרודmale1970קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פלדמן פרץטליהfemale1990קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פלדשרנתןmale1970מקצה 15 ק"מ תחרותי
פליאקיקטרינהfemale1996אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פנטהגיזאצ'וmale1987הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
פנסושרהfemale1965הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פסטרנקאשרmale1951אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
פפויפעתfemale1976Spiritמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרגאילניתfemale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרדהיפתחmale1979הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
פרוכטעמירmale1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרוספרחופיmale1955קבוצת הריצה של צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
פרחיחיmale1980Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
פריבוררחלfemale1996אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרידדבירmale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרידמןאמירmale1965הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
פרנקונעמיfemale1978FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרנקלגיאmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרסאורליfemale1964EzeRunמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרסקייעקבmale1967רצי שפירמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץאברהםmale1969הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץאיריסfemale1969מקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץאיתמרmale1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץאריהmale1985מקצה 15 ק"מ תחרותי
פרץיוסףmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץלינטfemale1966הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 5 ק"מ תחרותי
פרץעידןmale1981הפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
פרץשלאבmale1992רצי הסגולהמקצה 10 ק"מ תחרותי
פשחוריפתחmale1994מקצה 15 ק"מ תחרותי
צבןהדסfemale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
צהרמאיר male1966אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
צוויגציפיfemale1952הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
צוקמארקmale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
צוקרחייםmale1976הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
צח סמי male1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
ציבוטרו רפי male1953מקצה 5 ק"מ תחרותי
צייגרנועםfemale1990לרוץ יחדמקצה 10 ק"מ תחרותי
צייקובסקיאלןmale1970קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
צלמרואבשלום male1988קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
צלקוביץאריאלmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
צ'מטאי סלפטרלונהfemale1988מכ. תל אביבמקצה 15 ק"מ תחרותי
צפדיהאביmale1976FLY WITH LEEמקצה 15 ק"מ תחרותי
צפונישירליfemale1972FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
צפונישרוןmale1972לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
צפרירליאורmale1969הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 5 ק"מ תחרותי
צרויהעידו אליהוmale2005Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
צ'רנובל מיכל female1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
צרפתיעמיתmale1987אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 15 ק"מ תחרותי
קארודוד male1976ספורט אשקלוןמקצה 15 ק"מ תחרותי
קבלןשיmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
קבלרציקגנדיmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
קדושאביmale1973Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
קהת לויאהרוןmale1955קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קוגמןגביmale1969הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
קוךגדעוןmale1974הפועל רצים בעבודה פרטנרמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוכנריוסי חיmale1975לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
קולפצ'יאוסנתfemale1971DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קולפצ'יאילן male1970DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניסאביmale1968מקצה 10 ק"מ תחרותי
קוניסגילהfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
קופרשיmale1979מכ. תל אביבמקצה 5 ק"מ תחרותי
קזימירסקידימיטריmale1966קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קיטאיגולןmale1975הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
קינןנתנאלmale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
קלוגהפט יניב male2003TRIMOREמקצה 10 ק"מ תחרותי
קלייןדבורה female1968הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
קנלרשירןmale1984הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 10 ק"מ תחרותי
קנפושגיאmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
קסלמן‬‎נחמהfemale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
קפילוטוגלעדmale1964RUN2TRIמקצה 10 ק"מ תחרותי
קפלןיותםmale1993אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 15 ק"מ תחרותי
קצבטלmale1965DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
קציראילmale1974הפועל רצים בעבודה הכנסתמקצה 10 ק"מ תחרותי
קציררונןmale1980מקצה 15 ק"מ תחרותי
קרובאהרוןmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
קרוגמןאליfemale1977מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
קרולינסקיאנהfemale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
קרומיןיאן male1984לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריאףהדסfemale1980רצי השדותמקצה 5 ק"מ תחרותי
קריגלארזmale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
קריסטיןענבלfemale1980מקצה 10 ק"מ תחרותי
קריספליניב male1980הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
קריצ'בסקיאולגmale1964מקצה 15 ק"מ תחרותי
קריצ'בסקידריהfemale1976מקצה 15 ק"מ תחרותי
קרסמיתרmale1986מקצה 15 ק"מ תחרותי
ראובןיקירmale1981קרנות השוטריםמקצה 5 ק"מ תחרותי
ראםדודוmale1978מקצה 10 ק"מ תחרותי
רבידאביבmale1990DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
רבידמורןfemale1993DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רגבברקmale1971מקצה 5 ק"מ תחרותי
רגבמיטלfemale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
רגבשמוליקmale1969Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
רדיונובאיגורmale1990קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוביןאליעזרmale1970מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוביןיוסיmale1977מקצה 5 ק"מ תחרותי
רווחהילהfemale1976DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזןדורmale1998אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזןחייםmale1986אחרמקצה 15 ק"מ תחרותי
רוזןעודדmale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזןרוניתfemale1975רצי השדותמקצה 5 ק"מ תחרותי
רוזנבאוםעינתfemale1963אתגרית עוטף עזהמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזנברגאילןmale1970לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזנברגדמיטריmale1975קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוזנברגרעותfemale1975מקצה 15 ק"מ תחרותי
רוזנטלאביmale1971מקצה 15 ק"מ תחרותי
רוזנרשמואלmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוטנברגרעותfemale1982RUN2TRIמקצה 15 ק"מ תחרותי
רוטרקוביmale1971מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רוטרומיכלfemale1987Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוםאלעדmale1974RUN2TRIמקצה 10 ק"מ תחרותי
רונןנעמהfemale1968הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
רחטלרדמיטריmale1987קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםאנהfemale1978הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםיוסףmale1996מקצה 10 ק"מ תחרותי
רטראלינהfemale1979Imagine By Heli Almasyמקצה 5 ק"מ תחרותי
ריבקיןנעמיfemale1995אסא טכניון חיפהמקצה 5 ק"מ תחרותי
רייטראיליהmale1951אסא טכניון חיפהמקצה 5 ק"מ תחרותי
רמתישילהmale1986Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
רענןברקmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
רפאלדודיmale1980הפועל רצים בעבודה בנק לאומימקצה 10 ק"מ תחרותי
רץיהושעmale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
רקובסקיאיגורmale1983DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שבבוגיאmale1997אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שגיאאורוןmale1988מקצה 15 ק"מ תחרותי
שגיאיורםmale1969הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 10 ק"מ תחרותי
שגיאיקיmale1972הפ. אשכולמקצה 15 ק"מ תחרותי
שדהטלmale1975Brennerunמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץיונתןmale1982הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץרינתfemale1976FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץשיmale1976Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
שוורץ סיל יפעת female1972מקצה 15 ק"מ תחרותי
שוסטקאלכסייmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
שוסטר ארקדיmale1981קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
שחוריאוהדfemale2001FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחוריגלmale1990Xtrimמקצה 5 ק"מ תחרותי
שחוריליאתfemale1971לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחורימירבfemale1976לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תחרותי
שחוריעמיתmale1967FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטיבימשה male1997רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטיינברגאסףmale1967לרוץ עם אריה גמליאלמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטראוסקרןfemale1966הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שטריתקרןfemale1977FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שיליאןאילניתfemale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
שימנובסקיאילנהfemale1961FLY WITH LEEמקצה 10 ק"מ תחרותי
שימרוניאוריmale1977Spiritמקצה 5 ק"מ תחרותי
שיריאושרית female1974לי מזרחי ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ תחרותי
שלומובמרקmale1984קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלומוףאיסיmale1971הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלמהצפריתfemale1972קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שלמהשיmale1974קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
שמאיבתאלfemale1985DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמחייניבmale1975הפועל רצים בעבודה בזקמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץאורנהfemale1962DAN 4 RUNמקצה 5 ק"מ תחרותי
שמילוביץיותםmale1989DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמילוביץישראלmale1958DAN 4 RUNמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמירבניmale1938מקצה 10 ק"מ תחרותי
שמירדורוןmale1982הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שמשדודmale1963הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ תחרותי
שמשיואלmale1961הפועל רצים בעבודה מגדלמקצה 5 ק"מ תחרותי
שעיהאליmale1970הפועל רצים בעבודה פלאפוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
שפיראאיילmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
שפיראאסףmale1994אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
שפיראעופרmale1976מקצה 10 ק"מ תחרותי
שפרסיוןfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
שרוןפנינהfemale1959הפועל רצים בעבודה הדסהמקצה 10 ק"מ תחרותי
שריקייוסיmale1972קרנות השוטריםמקצה 15 ק"מ תחרותי
שרעביעידןmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
שרעביערןmale1979מקצה 10 ק"מ תחרותי
שרףאילmale1964הפועל רצים בעבודה סלקוםמקצה 10 ק"מ תחרותי
שרףשניfemale1986Igi's running club מקצה 5 ק"מ תחרותי
ששי רוזנפלדימיתfemale1978הפועל רצים בעבודה מאוחדתמקצה 10 ק"מ תחרותי
תובלדבירmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
תומריניבmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי

:שותפים לדרך

לוגו טרי פלוס
לוגו עיריית אשקלון